FinTech in practice

December 6, 2021

Deloitte | Dedicated Career Day

Μην χάσεις το 1ο e -Career Day της Deloitte και των μεταπτυχιακών τμημάτων Χρηματοοικονομικής Τεχνολογίας και  Χρηματοοικονομικής-Λογιστικής του τμήματος Οικονομικών Επιστημών του Δημοκριτείου Πανεπιστημίου Θράκης.
November 21, 2021

Fintech 4η Βιομηχανική Επανάσταση

Το Οικονομικό Επιμελητήριο της Ελλάδας παρουσίασε στις 10 Νοεμβρίου, τη μελέτη με θέμα: "Fintech 4η Βιομηχανική Επανάσταση και προοπτικές του κλάδου της λογιστικής, ελεγκτικής και χρηματοοικονομικής".
March 23, 2021

Κόμβος καινοτομίας FinTech

Ο όρος FinTech καλύπτει κάθε είδος χρηματοοικονομικής καινοτομίας που βασίζεται στην πρόοδο της τεχνολογίας και μπορεί να οδηγήσει σε νέα επιχειρηματικά μοντέλα, νέες εφαρμογές, διαδικασίες ή νέα προϊόντα.