Θεμελίωσε προοπτικές για μια φιλόδοξη καριέρα, σπουδάζοντας τις βασικές αρχές του FinTech, τις νέες τεχνολογίες, την ανάλυση μεγάλων δεδομένων, την τεχνητή νοημοσύνη, και τα νέα επιχειρηματικά μοντέλα τα οποία αλλάζουν άρδην το χάρτη του παγκόσμιου χρηματοοικονομικού και τεχνολογικού τομέα.

Χρήσιμες πληροφορίες

  • Διάρκεια: 12 ή 24 μήνες
  • Έναρξη: Οκτώβριος, 2024
  • Τέλη φοίτησης: €4,850
  • Τοποθεσία: Κομοτηνή, Δ.Π.Θ.

Περίοδοι υποβολής αιτήσεων:

  • 22 Μαίου – 30 Ιουνίου
  • 28 Αυγούστου – 15 Σεπτεμβρίου

fintech_msc_democritus_university_of_thace_χρηματοποικονομική_τεχνολογία_μεταπτυχιακό_πρόγραμμα_σπουδών

Το μεταπτυχιακό πρόγραμμα σπουδών Χρηματοοικονομική Τεχνολογία – FinTech εντάσσει τους φοιτητές στο νέο περιβάλλον των χρηματαγορών που αρχίζει να διαμορφώνεται με τις τελευταίες τεχνολογικές καινοτομίες. Το περιβάλλον αυτό συνδυάζει τη γνώση και τις δεξιότητες στα χρηματοοικονομικά και την εφαρμοσμένη πληροφορική.

Οι τεχνολογικές εξελίξεις περιλαμβάνουν τη δυνατότητα αποθήκευσης και επεξεργασίας μεγάλων δεδομένων, τη νεφοϋπολογιστική, την τεχνητή νοημοσύνη, τη μηχανική μάθηση, τα κρυπτονομίσματα, τις τεχνολογίες κατανεμημένου καθολικού (blockchain), τη διαδικτυακή πληθοχρηματοδότηση (crowdfunding), τις ομότιμες (peer-to-peer) ηλεκτρονικές πληρωμές και μεταφορές χρημάτων, και τη ρομποτική συμβουλευτική, μεταξύ άλλων. Ενώ αρχικά προοριζόταν για να διευκολύνουν τη χρηματοοικονομική και τραπεζική διαμεσολάβηση, οι καινοτομίες αυτές δημιούργησαν έναν ολόκληρο νέο τομέα.

Ο κύκλος σπουδών του ΜΠΣ διαμορφώνεται από τις εξελίξεις στη χρηματοοικονομική, προσφέροντας στον φοιτητή υψηλού επιπέδου γνώσεις, προκειμένου να ενταχθεί στην παγκόσμια κοινότητα του FinTech. Η οργάνωση του προγράμματος σπουδών περιλαμβάνει τόσο τη θεωρητική ανάλυση όσο και εμπειρικές εφαρμογές από το χώρο των χρηματοπιστωτικών υπηρεσιών.

fintech_msc_democritus_university_of_thace_χρηματοποικονομική_τεχνολογία_μεταπτυχιακό_πρόγραμμα_σπουδών

1. Προσφέρει ένα μεγάλο εύρος ευκαιριών σταδιοδρομίας

Οι απόφοιτοι του FinTech έχουν ένα ευρύτερο φάσμα ευκαιριών σταδιοδρομίας σε τραπεζικούς και χρηματοοικονομικούς οργανισμούς, οργανισμούς του δημοσίου, επιχειρήσεις και άλλους συναφείς χρηματοοικονομικούς και τεχνολογικούς τομείς. Σε αυτούς τους τομείς, νέες θέσεις όπως Ειδικός Εφαρμογών, Αναλυτής Δεδομένων, Στέλεχος Κανονιστικής Συμμόρφωσης ή/και Διαχείρισης Κινδύνων γίνονται όλο και ποιο δημοφιλείς.
Οι οικονομικές δραστηριότητες τις οποίες απολαμβάνουμε ως συναλλασσόμενοι και που το FinTech έχει επεκταθεί ξεκινούν από τις συναλλαγές λιανικής τραπεζικής, τις πληρωμές και τις μεταφορές μέσω διαδικτύου, τον δανεισμό και τη χρηματοδότηση, τη διαχείριση πλούτου έως και την ασφάλιση.


2. Έχει επιφέρει σημαντικές αλλαγές στους παραδοσιακούς κλάδους των οικονομικών

Καθώς οι χρηματοοικονομικές τεχνολογίες επεκτείνονται όλο και περισσότερο, οι παραδοσιακοί κλάδοι των οικονομικών και χρηματοοικονομικών βιώνουν μία σημαντική αλλαγή. Οι συμβατικές επιχειρηματικές δεξιότητες δεν είναι πλέον επαρκείς για να καλύψουν τις νέες ανάγκες της αγοράς. Τα διεθνή χρηματοοικονομικά κέντρα μετασχηματίζονται, και προσαρμόζονται χρησιμοποιώντας τις μεθόδους της Χρηματοοικονομικής Τεχνολογίας και φυσικά, προσλαμβάνουν όλο και περισσότερα στελέχη που είναι εξοικειωμένα με αυτή. Υπάρχουν δε πολλές περιπτώσεις κρατών όπου η πολιτεία υποστηρίζει και ενθαρρύνει την ανάπτυξη του FinTech. Δεν είναι τυχαίο που η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχει συνδυάσει την έξοδο από την κρίση της πανδημίας μέσω της πράσινης και ψηφιακής μετάβασης (green and digital transition) που εκτιμάται ότι θα αναδείξει περισσότερο το ρόλο της Χρηματοοικονομικής Τεχνολογίας.


3. Ενισχύει τη δημιουργική σκέψη και τις στρατηγικές στη λήψη αποφάσεων

Στις μέρες μας η λήψη ορθολογικών επιλογών διευκολύνεται από συμβούλους Τεχνητής Νοημοσύνης, όπως για παράδειγμα η λήψη επενδυτικών επιλογών. Αυτές οι ενέργειας θα ήταν λιγότερο αποτελεσματικές χωρίς την υποστήριξη που παρέχεται από τις χρηματοοικονομικές τεχνολογίες. Επιπλέον, η μείωση της πολυπλοκότητας και του κόστους της οικονομικής δραστηριότητας για όλα τα ενδιαφερόμενα μέρη είναι εν μέρει αποτέλεσμα των εφαρμογών του FinTech. Χάρη σε αυτό τόσο η καθημερινή ζωή των ανθρώπων όσο και η καθημερινή παραγωγική δραστηριότητα των επιχειρήσεων έχει γίνει απλούστερη και πιο αποτελεσματική.


4. Οι κλάδοι της χρηματοοικονομικής και της τεχνολογίας ακμάζουν

Η πρόσφατη πανδημία ανέδειξε και επέτεινε την εξάρτηση από τις ψηφιακές τεχνολογίες, η οποία συνεχίζει να αυξάνεται και να εξελίσσεται. Ο κλάδος της χρηματοοικονομικής συνεχίζει να ανελίσσεται αφού νέα προϊόντα, μέσα και εργαλεία χρησιμοποιούνται για τη χρηματοδότηση των επιχειρήσεων και την ενίσχυση της επιχειρηματικής δραστηριότητας. Αυτό αποτυπώνεται τόσο στην πορεία των χρηματιστηριακών αγορών, όσο και στην αύξηση των εξωχρηματιστηριακών, εναλλακτικών επενδύσεων. Είναι συνεπώς μία εξαιρετική στιγμή για να αποκτήσετε ένα δίπλωμα Μεταπτυχιακών Σπουδών στη Χρηματοοικονομική Τεχνολογία.


5. Το ΠΜΣ FinTech του Τμήματος Οικονομικών Επιστημών αποτελεί την αρχή της επαγγελματικής σας σταδιοδρομίας

Το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών FinTech του Τμήματος Οικονομικών Επιστημών του ΔΠΘ συνίσταται από ένα εύρος μαθημάτων που παρέχουν όχι μόνο θεμελιώδεις γνώσεις στη Χρηματοοικονομική, όπως η Χρηματοοικονομική Θεωρία και η Εταιρική Χρηματοδότηση, αλλά επίσης σας εισάγουν την εφαρμογή των Big Data, Cloud Computing, Artificial Intelligence και Blockchain. Τα μαθήματα αυτά σας παρέχουν την ευκαιρία να παρακολουθήσετε διδάσκοντες που είναι εξειδικευμένοι στα αντικείμενα αυτά τόσο από το Τμήμα Οικονομικών Επιστημών όσο και από άλλα Πανεπιστήμια της Ελλάδας και του Εξωτερικού. Επίσης, σας δίνει τη δυνατότητα παρακολούθησης σεμιναρίων από ομιλητές που δραστηριοποιούνται ήδη στην αγορά αυτή. Έτσι θα έχετε αποκτήσει τόσο τις θεωρητικές όσο και τις πρακτικές γνώσεις που σας χρειάζονται για να ξεκινήσετε με επιτυχία την επαγγελματική σας σταδιοδρομία στο χώρο του FinTech.

fintech_msc_democritus_university_of_thace_χρηματοποικονομική_τεχνολογία_μεταπτυχιακό_πρόγραμμα_σπουδών

Τον Απρίλιο κάθε έτους το μεταπτυχιακό πρόγραμμα διοργανώνει εβδομάδα καριέρας. Στα πλαίσια της εκδήλωσης αυτής οι φοιτητές έχουν την ευκαιρία να έρθουν σε επαφή με υψηλόβαθμα στελέχη τραπεζών, εταιρειών του τεχνολογικού και ενεργειακού κλάδου, φορέων και οργανισμών και άλλων μεγάλων επιχειρήσεων της Ελλάδας. Στόχος είναι να αποκτήσουν οι φοιτητές επαφή με πιθανούς εργοδότες και να πληροφορηθούν από αυτούς αναφορικά με τις εξελίξεις και την τάση που ακολουθεί η αγορά εργασίας σχετικά με το αντικείμενο των σπουδών τους.

Οι φοιτητές θα έχουν τη δυνατότητα να παρουσιάσουν τον εαυτό τους και να συζητήσουν με τους εκπροσώπους των εταιρειών καθώς και να τους παραδώσουν το βιογραφικό τους με σκοπό πιθανή μελλοντική συνεργασία. Οι ευκαιρίες δικτύωσης που παρέχονται στους φοιτητές μέσω της εβδομάδας καριέρας είναι μοναδικές και βελτιώνουν κατά πολύ τις πιθανότητες μελλοντικής τους επαγγελματικής αποκατάστασης πάνω στο αντικείμενο των σπουδών τους.

fintech_msc_democritus_university_of_thace_χρηματοποικονομική_τεχνολογία_μεταπτυχιακό_πρόγραμμα_σπουδών

Σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία, απαλλάσσονται από τα τέλη φοίτησης, οι μεταπτυχιακοί φοιτητές των οποίων το εισόδημα του τελευταίου φορολογικού έτους (ατομικό ή οικογενειακό) δεν υπερβαίνει το μεν ατομικό το εκατό τοις εκατό (100%), το δε οικογενειακό το εβδομήντα τοις εκατό (70%) του εθνικού διάμεσου ισοδύναμου εισοδήματος. Οι απαλλασσόμενοι φοιτητές δεν θα πρέπει να ξεπερνούν το ποσοστό του τριάντα τοις εκατό (30%) του συνολικού αριθμού των φοιτητών που εισάγονται στο Π.Μ.Σ. και αφορά τη συμμετοχή σε ένα μόνο Π.Μ.Σ. Σύμφωνα με το άρθρο 35 του Ν. 4485/2017, αν οι δικαιούχοι υπερβαίνουν το ανωτέρω ποσοστό, επιλέγονται με σειρά κατάταξης ξεκινώντας από αυτούς που έχουν το μικρότερο εισόδημα.

Με απόφαση του Υπουργού Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων διαπιστώνεται κατ’ έτος το ποσό που αντιστοιχεί στο εθνικό διάμεσο διαθέσιμο ισοδύναμο εισόδημα (το ατομικό και το εβδομήντα τοις εκατό (70%) του οικογενειακού), σύμφωνα με τα στοιχεία της ΕΛ.ΣΤΑΤ. Όσοι λαμβάνουν υποτροφία από άλλη πηγή, δεν δικαιούνται απαλλαγή.

Επιπλέον, οι φοιτητές μπορούν να λάβουν υποτροφία από τις παρακάτω πηγές:

fintech_msc_democritus_university_of_thace_χρηματοποικονομική_τεχνολογία_μεταπτυχιακό_πρόγραμμα_σπουδών

Οι φοιτητές του ΜΠΣ έχουν τη δυνατότητα δωρεάν πρόσβασης στο σύστημα παρακολούθησης του Ελληνικού Χρηματιστηρίου ZTrade, καθώς και τη δυνατότητα εικονικής διαπραγμάτευσης προκειμένου να εκπαιδευτούν σε θέματα διαχείρισης κινδύνου και χαρτοφυλακίου.

Χορηγός εταιρεία, MetricTrade Α.Ε

 

More applications to be announced soon…

FinTech in practice

December 6, 2021

Deloitte | Dedicated Career Day

Μην χάσεις το 1ο e -Career Day της Deloitte και των μεταπτυχιακών τμημάτων Χρηματοοικονομικής Τεχνολογίας και  Χρηματοοικονομικής-Λογιστικής του τμήματος Οικονομικών Επιστημών του Δημοκριτείου Πανεπιστημίου Θράκης.
November 21, 2021

Fintech 4η Βιομηχανική Επανάσταση

Το Οικονομικό Επιμελητήριο της Ελλάδας παρουσίασε στις 10 Νοεμβρίου, τη μελέτη με θέμα: "Fintech 4η Βιομηχανική Επανάσταση και προοπτικές του κλάδου της λογιστικής, ελεγκτικής και χρηματοοικονομικής".

Το Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών στηρίζουν ενεργά: