Σεμινάρια

Στα πλαίσια του μεταπτυχιακού προγράμματος διοργανώνεται κάθε έτος σειρά σεμιναρίων πάνω σε ενδιαφέροντα θέματα που άπτονται του αντικειμένου του μεταπτυχιακού. Με τα σεμινάρια αυτά οι φοιτητές θα έχουν τη δυνατότητα να εμπλουτίσουν περαιτέρω τις γνώσεις τους με αντικείμενα αιχμής, από επαγγελματίες του χώρου της χρηματοοικονομικής τεχνολογίας και από εγνωσμένου κύρους ακαδημαϊκούς.