December 6, 2021

Deloitte | Dedicated Career Day

Μην χάσεις το 1ο e -Career Day της Deloitte και των μεταπτυχιακών τμημάτων Χρηματοοικονομικής Τεχνολογίας και  Χρηματοοικονομικής-Λογιστικής του τμήματος Οικονομικών Επιστημών του Δημοκριτείου Πανεπιστημίου Θράκης.