Εβδομάδα καριέρας

December 6, 2021

Deloitte | Dedicated Career Day

Το Οικονομικό Επιμελητήριο της Ελλάδας παρουσίασε στις 10 Νοεμβρίου, τη μελέτη με θέμα: "Fintech 4η Βιομηχανική Επανάσταση και προοπτικές του κλάδου της λογιστικής, ελεγκτικής και χρηματοοικονομικής".