Κύρια αποστολή του μεταπτυχιακού προγράμματος είναι η προαγωγή της επιστημονικής γνώσης και έρευνας στο αντικείμενο της Χρηματοοικονομικής Τεχνολογίας. Λαμβάνοντας υπόψη ότι η εισαγωγή των νέων τεχνολογιών στις χρηματοοικονομικές υπηρεσίες ακολούθησε αλματώδη αύξηση τον 21ο αιώνα, το μεταπτυχιακό πρόγραμμα σκοπεύει να εφοδιάσει του φοιτητές με εξαιρετικά χρήσιμες γνώσεις πάνω στα τεχνολογικά εργαλεία που είναι πλέον απαραίτητα στο χρηματοπιστωτικό περιβάλλον. Το μεταπτυχιακό αυτό θέλει να προσφέρει τους φοιτητές μοναδικό συνδυασμό γνώσεων στη χρηματοοικονομική και στις νέες τεχνολογίες, παρέχοντάς τους όλα εκείνα τα εφόδια που θα τους καταστήσουν απαραίτητους στην αγορά εργασίας και θα τους βοηθήσουν να ανελιχθούν επαγγελματικά η και ακαδημαϊκά.